Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς