Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός μέλους και του αναπληρωτή του, για τη ΓΣ του ΕΛΙΔΕΚ