Πρακτικά Εκλογής & Καταμέτρησης Ψήφων Προέδρου & Αναπλ. Προέδρου Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων