Πρακτικά Εκλογής & Καταμέτρησης Ψήφων Κοσμήτορα Σχολής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ