Ανακοίνωση για Αιμοδοσία (30/03/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 έως 14.00, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Καλούνται τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, να δώσουν αίμα, ενισχύοντας την Τράπεζα Αίματος του Πανεπιστημίου μας.

Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ