Προσωρινός πίνακας κατάταξης για πρόσληψη 27 ατόμων της αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης και Πίνακας απορριπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης