Ανακοίνωση για την εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση και τις εξ' αποστάσεως Εξετάσεις

Ανακοινώνεται ότι βοηθητικό υλικό σχετικά με την εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση και τις εξ' αποστάσεως Εξετάσεις είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-hlektronikh-eks-apostasews-ekpaideush.html