Στρατηγική λήξης καραντίνας και απομόνωσης στενών επαφών & κρουσμάτων COVID19 – Οδηγίες Ιατρού Εργασίας