Αδυναμία Σύνδεσης σε e-class, Teams - Πρόβλημα Υπηρεσίας Single Sign On (Το πρόβλημα επιλύθηκε)

Σήμερα 16/11 στις 06.30 περίπου παρουσιάστηκε πρόβλημα στην κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο επηρεάζει όλες τις υπηρεσίες που κάνουν χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (eclass, teams, εύδοξος κλπ) πλην του students.unipi.gr.

Από το Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκαν ενέργειες αποκατάστασης και η λειτουργία της κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης επανήλθε στις 12:00.