Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την επίθεση στον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών