Ενημέρωση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για παροχή ιατρικών οδηγιών σχετικά με τον Κορονοϊό ( Υπενθύμιση)