Ενημέρωση προς φοιτητές - προαπαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω Teams/eclass