Ενημέρωση σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.unipi.gr/teleteaching για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.