Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ΕΛΚΕ

kepp

 

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020), σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με στόχο τη αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορoνοϊού. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, αποκλειστικά μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις διαδικασίες.  

Συγκεκριμένα οι αλλαγές στη λειτουργία της ΜΟΔΥ είναι οι ακόλουθες:

  1. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά, θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.
  2. Τα αιτήματα πληρωμής με χειρόγραφα παραστατικά θα υποβάλλονται στο ισόγειο του κτιρίου, κατόπιν επικοινωνίας με τον αντίστοιχο διαχειριστή του προγράμματος.
  3. Αποκλειστικά οι συμβάσεις απασχόλησης θα εκτυπώνονται, θα υπογράφονται και θα παραλαμβάνονται στο ισόγειο, καθημερινά μεταξύ 10:00-12:00.
  4. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης θα κατατίθενται και θα παραλαμβάνονται ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα και την κα Σιδέρη.
  5. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.