Απαγόρευση εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς για δύο εβδομάδες