Μη διαθεσιμότητα υπηρεσίας SMS στα uregister.unipi.gr και mypassword.unipi.gr τη Δευτέρα 16/12

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια αναβάθμισης και μετάβασης της υπηρεσίας SMS της GUNET, η υπηρεσία δε θα είναι διαθέσιμη τη Δευτέρα 16/12 από τις 19:00 έως την 00:00, ως προς την εξερχόμενη κίνηση (ΜΤ μηνύματα). Η μη διαθεσιμότητα σημαίνει και αδυναμία αποστολής μηνυμάτων τις ώρες εκείνες χωρίς να διατηρούνται σε κάποια «ουρά» για μεταγενέστερη αποστολή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά την διάρκεια αυτή όλα τα μηνύματα θα χαθούν και η υπηρεσία δεν θα λειτουργεί.

Παρακαλούμε αποφύγετε τη χρήση της υπηρεσίας uregister.unipi.gr κατά τις ώρες της αναβάθμισης, ενώ για την υπηρεσία mypassword.unipi.gr η ανάκτηση του κωδικού θα είναι διαθέσιμη μόνο μέσω εξωτερικού email.