Επιστημονικό Συμπόσιο αφιερωμένο στη Μνήμη του Ομ. Καθηγητή Σωτηρίου Καρβούνη