Διεπιστημονικό Συμπόσιο "Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης"