Επικαιρότητα

Στο πλαίσιο της σύμβασης 1/Ε/2021  με τίτλο: «Αντικατάσταση υδρόψυκτου ψυκτικού συγκροτήματος και αναβάθμιση Η/Μ σύνδεσής του στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς» και επειδή ο συμβατικός χρόνος παράτασης της σύμβασης (αρ. πρωτ. απόφασης 20214567/29-07-2021) εκπνέει προσεχώς, έχει ορισθεί να γίνει η σύνδεση του νέου υδρόψυκτου μηχανήματος στις 25-09-2021.  Για την πραγματοποίηση της, πρέπει να γίνει και η αντικατάσταση του Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος του υδρόψυκτου ψυκτικού μηχανήματος  με νέο.

Ο Διακόπτης αυτός είναι εγκατεστημένος στα Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης ( ΓΠΧΤ ) και συνδέεται με τις κεντρικές μπάρες. Για τη σύνδεση του οι κεντρικές μπάρες δεν πρέπει να βρίσκονται υπό τάση. Επομένως θα πρέπει:

Α) να γίνει διακοπή της παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στα ΓΠΧΤ .

Β) να μη λειτουργεί η γεννήτρια,

καθώς και στις δύο ανωτέρω  περιπτώσεις οι κεντρικές μπάρες των ΓΠΧΤ βρίσκονται υπό τάση.

Ως εκ τούτου  σας ενημερώνουμε ότι στις 25-09-2021 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της ηλεκτροδότησης του Κεντρικού Κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν θα λειτουργούν οι τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (τηλεφωνία, Ιnternet, ασύρματο δίκτυο).

Η διακοπή θα επηρεάσει επίσης το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζονται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων καθώς και όλους τους εξυπηρετητές που φιλοξενούνται στο server room του τμήματος Μηχανοργάνωσης.

Στις υπηρεσίες που επηρεάζονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται το κεντρικό website (www.unipi.gr), τα websites των ακαδημαϊκών τμημάτων, τα students.unipi.gr, classweb.unipi.gr, sitisi.unipi.gr, eclass.unipi.gr, η υποδομή τηλεεργασίας καθώς και το σύστημα κεντρικής αυθεντικοποίησης Single Sign On (και κατ'επέκταση και οι υπηρεσίες που κάνουν χρήση αυτού, όπως το Office365/Teams, eudoxus.grnet.gr κλπ).

Η λειτουργία εξωτερικών υπηρεσιών που δεν κάνουν χρήση του συστήματος Single Sign On (π.χ. Webex) δεν θα επηρεαστεί.

Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 18:28

Το Πα.Πει. "επιστρέφει"

Λόγω της τοποθέτησης και σύνδεσης νέου υδρόψυκτου κλιματιστικού μηχανήματος στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα πραγματοποιηθούν δοκιμές χρήσης και διαρροής των σωληνώσεων κλιματισμού μέχρι και την Παρασκευή 03/09/2021.

Παρακαλούνται οι χρήστες των γραφείων και οι κλητήρες επίβλεψης χώρων όπως ενημερώσουν μέσω email στο helpdesk, για την ύπαρξη οποιουδήποτε είδους προβλημάτων- διαρροών κ.α.

 

Από το Τμήμα Τεχνικών Έργων

Μία από τις δραματικές επιπτώσεις της πρωτόγνωρης πανδημίας ήταν και η κατάργηση του κανονικού ακαδημαϊκού βίου. Εδώ και τρία (3) εξάμηνα το Πανεπιστήμιό μας εμφανίζει εικόνα ερήμωσης. Χάρη στην προσπάθεια όλων μας και στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προσαρμοσθήκαμε στις νέες συνθήκες και συνεχίσαμε την εκπαιδευτική διαδικασία με άλλα μέσα, ώστε να μην υπάρξουν σοβαρές απώλειες στις σπουδές. Όμως, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έρευνα και εργασία, είναι μια απάντηση στις έκτακτες συνθήκες, όχι όμως διαρκές υποκατάστατο ενός ανοικτού, ζωντανού και δημιουργικού Πανεπιστημίου, μιας ακαδημαϊκής κοινότητας με συνέργειες, συνεργασίες, αλληλεπιδράσεις, κοινωνικότητα, δημιουργία και ανθρώπινες σχέσεις. Η διδασκαλία στο αμφιθέατρο και στα εργαστήρια, η σχέση δασκάλου-μαθητή, η βίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος από τους φοιτητές, η ανάπτυξη ποικίλων δράσεων, η διοργάνωση ακαδημαϊκών και πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία όλων μας στους χώρους του Πανεπιστημίου, με ταυτόχρονη διασφάλιση του αγαθού της προσωπικής μας υγείας, όπως και της υγείας των συνανθρώπων μας.

Σύμφωνα με τα πορίσματα και τις συστάσεις της επιστήμης, την οποία υπηρετούμε και προάγουμε, η μόνη ασφαλής μέθοδος για να ζωντανέψουμε και πάλι το Πανεπιστήμιό μας είναι ο εμβολιασμός όλων μας.

Με βάση τα παραπάνω και μετά τις σχετικές αποφάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων το Σάββατο 17/7/2021, καλούμε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας κοινότητας να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Για τη διευκόλυνση όσων δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, προγραμματίζεται η εγκατάσταση εμβολιαστικού κέντρου στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου μας.

Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση για τον άμεσο εμβολιασμό, ως το μόνο μέτρο προστασίας κατά της πανδημίας, ως πράξη ατομικής και κοινωνικής ευθύνης και ως το μόνο δρόμο επιστροφής στο Πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαθεί και άλλος ακαδημαϊκός χρόνος. Θέλουμε πίσω την ακαδημαϊκή ζωή μας. Εμβολιαζόμαστε και ζωντανεύουμε και πάλι το ΠΑ.ΠΕΙ.

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.