Επικαιρότητα

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 12:19

ICT Career days 2021

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σε συνεργασία με τη Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διοργανώνει για 2η χρονιά Ημέρες Καριέρας για τους τελειόφοιτους/ απόφοιτους/ μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών Συστημάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Μαΐου και ώρες 10πμ με 4μμ και θα υποστηριχθεί μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Η παρούσα εκδήλωση  εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να φέρει σε επαφή τους τελειόφοιτους και απόφοιτους της Σχολής ΤΠΕ με την αγορά εργασίας, καθιστώντας έτσι πιο αποτελεσματική την ένταξή τους σ΄ αυτήν.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην παρούσα εκδήλωση παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την επιθυμητή μέρα βάσει της διαθεσιμότητας σας (20 ή 21 Μαΐου) το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου, προκειμένου να επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες.

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 10:00

Ανακοίνωση για Αιμοδοσία (30/03/2021)

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, και ώρα 10.00 έως 14.00, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Καλούνται τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, να δώσουν αίμα, ενισχύοντας την Τράπεζα Αίματος του Πανεπιστημίου μας.

Παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και τον ΑΜΚΑ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες,

βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανέλαβε την υλοποίηση του Ιδρυματικού Έργου «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών/Φοιτητριών Πανεπιστημίου Πειραιώς». (Ιστοσελίδα Έργου: http://accessibility.unipi.gr/). Το Έργο στοχεύει στην παροχή πολύπλευρης υποστήριξης στους/ στις φοιτητές/φοιτήτριες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, μεταξύ άλλων δράσεων (ενισχυτική διδασκαλία, υποστηρικτικό υλικό μάθησης, δράσεις της βιβλιοθήκης όπως η μετατροπή διδακτικών εγχειριδίων σε «ομιλούντα» βιβλία), παρέχονται στους/ στις επωφελούμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες του Πανεπιστημίου οι ακόλουθες υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και
(β) Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/Επαγγελματική Συμβουλευτική
Η υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικής Συμβουλευτικής περιλαμβάνει την πραγματοποίηση σεμιναρίων και εργαστηρίων (workshops) σε θεματικές που συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξη και το σχεδιασμό σταδιοδρομίας (σεμινάριο υποστήριξης στη διαμόρφωση του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής, σεμινάριο αφηγηματικής προσέγγισης με τίτλο «Συγγράφοντας την ιστορία της σταδιοδρομίας μου» κ.ά.). Επίσης, υλοποιούνται επιπρόσθετες διαδραστικές παρεμβάσεις, όπως η προσομοίωση συνέντευξης επιλογής “Mock Interview”. Τέλος, παρέχονται ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, τη διερεύνηση ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων καθώς επίσης, την παροχή εκπαιδευτικής πληροφόρησης (προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, πρακτική άσκηση κ.ά.).

Ψυχολογική Υποστήριξη
Μέσω της υπηρεσίας Ψυχολογικής Υποστήριξης προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης μιας σειράς σεμιναρίων με θεματικές που άπτονται των ψυχολογικών δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/φοιτήτριες, οι οποίες δυσχεραίνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους (ενδεικτικά: Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους, Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου). Επιπλέον, παρέχονται ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης που στοχεύουν στη μείωση της δυσφορίας και του στρες των επωφελουμένων και στην επακόλουθη αύξηση της λειτουργικότητάς τους.

Ανακοινώνεται ότι βοηθητικό υλικό σχετικά με την εξ' αποστάσεως Εκπαίδευση και τις εξ' αποστάσεως Εξετάσεις είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση:

https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-hlektronikh-eks-apostasews-ekpaideush.html

Σήμερα 16/11 στις 06.30 περίπου παρουσιάστηκε πρόβλημα στην κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το οποίο επηρεάζει όλες τις υπηρεσίες που κάνουν χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού (eclass, teams, εύδοξος κλπ) πλην του students.unipi.gr.

Από το Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκαν ενέργειες αποκατάστασης και η λειτουργία της κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης επανήλθε στις 12:00.