Επικαιρότητα

Η ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού είναι εφικτή μέσω κινητού ή email, τα οποία προηγουμένως θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στη Γραμματεία (για φοιτητές, πανεπιστημιακούς υποτρόφους, μεταδιδάκτορες, εξωτερικούς συνεργάτες) ή τη Διεύθυνση Διοικητικού (για τακτικούς διδάσκοντες, ΠΔ407 και διοικητικό προσωπικό).

Η σύνδεση στις υπηρεσίες students.unipi.gr, classweb.unipi.gr, eclass.unipi.gr, www.unipi.gr, καθώς και τις ομόσπονδες υπηρεσίες (Εύδοξος, ΑΠΕΛΛΑ, ΔΗΛΟΣ365, e:Presence κλπ.) που χρησιμοποιούν Single Sign On (πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού), γίνεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δημιουργείτε κατά την εγγραφή σας στο uregister.unipi.gr.

Επισημαίνεται ότι, μετά από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου σε μικρό χρονικό διάστημα, το σύστημα κλειδώνει για διάστημα 10 λεπτών.

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να κάνετε ανάκτηση μέσω της υπηρεσίας mypassword.unipi.gr στο κινητό ή το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Επίσης, μέσω του mypassword.unipi.gr μπορείτε να τροποποιήσετε το email ή το κινητό στα οποία θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για την ανάκτηση του κωδικού σας.

Σημειώνουμε ότι η τροποποίηση του email ή του κινητού αυτού αφορά μόνο στην ανάκτηση κωδικού και δεν μεταβάλλει τα αντίστοιχα στοιχεία σας στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Διοικητικού. Σε περίπτωση που θέλετε να δηλώσετε αλλαγή κινητού ή email στα στοιχεία μητρώου σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Διοιητικού, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε.

Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαναπιστοποίησης για τη δημιουργία του νέου ιδρυματικού λογαριασμού, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://uregister.unipi.gr.

Εάν είστε μέλος του διοικητικού ή διδακτικού προσωπικού, η επαναπιστοποίησή σας μπορεί να γίνει με το κινητό τηλέφωνο ή το email που έχετε δηλώσει στην αρμόδια για την κατηγορία σας υπηρεσία μητρώου (Τμήμα Διοικητικού ή Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού).

Κατά την επαναπιστοποίησή σας, τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στη Διεύθυνση Προσωπικού αντιπαραβάλλονται με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια ασυμφωνία, θα πρέπει να γίνει διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων στην αντίστοιχη υπηρεσία (στη Γραμματεία ή τη Διεύθυνση Προσωπικού, είτε στο μητρώο ΑΜΚΑ μέσω των ΚΕΠ, εάν είναι εσφαλμένα τα στοιχεία που τηρούνται εκεί).

 

Οι οδηγίες χρήσης των υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος uregister.unipi.gr

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του συστήματος mypassword.unipi.gr

Οι φοιτητές Α και Β κύκλων σπουδών που διαθέτουν παλαιό λογαριασμό στο σύστημα eclass.unipi.gr με σύνδεση με credentials απευθείας στην πλατφόρμα (και όχι ιδρυματικό λογαριασμό) ενημερώνονται ότι στις 3/6/2020 θα λήξει η ισχύς του λογαριασμού τους.

Οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να επανεγγραφούν μέσω Ιδρυματικού Λογαριασμού από την επιλογή «Εγγραφή» -> «Φοιτητή» -> «Είσοδος με Ιδρυματικό Λογαριασμό»

anakoinosi eclass a

anakoinosi eclass b

Μετά τη δημιουργία του νέου λογαριασμού, προκειμένου να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση στα μαθήματα στα οποία ήταν εγγεγραμμένοι, οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώσουν με email μήνυμά τους στη διεύθυνση eclass@unipi.gr ή helpdesk@unipi.gr με μήνυμα που αναγράφει τα εξής:

Παρακαλώ να συγχωνευθεί ο νέος e-class λογαριασμός μου μέσω ιδρυματικού λογαριασμού με τον παλαιό λογαριασμό με credentials πλατφόρμας.

Ονοματεπώνυμο: [το ονοματεπώνυμό σας όπως είναι δηλωμένο στη γραμματεία]

Αριθμός Μητρώου: [ο αριθμός μητρώου σας πχ Θ19254]

Νέο όνομα χρήστη: [το νέο όνομα χρήστη μέσω ιδρυματικού λογαριασμού]

Παλαιό όνομα χρήστη: [το παλαιό όνομα χρήστη που χρησιμοποιούσατε]

Μετά την ενεργοποίηση του νέου λογαριασμού, οι χρήστες θα συνδέονται από την επιλογή «Είσοδος» (γαλάζιο πλήκτρο)

Σημειώνουμε και πάλι ότι η διαδικασία αυτή δεν αφορά σε χρήστες που συνδέονται ήδη με ιδρυματικό λογαριασμό μέσω CAS από την επιλογή «Eίσοδος»

Γίνεται γνωστό ότι η εκπαιδευτική λειτουργία εξ αποστάσεως θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου και θα αρχίσει ξανά από την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων εκάστου Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα διακοπεί μόνο από 16 έως και 22 Απριλίου 2020.

Εκ της Πρυτανείας

Επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.unipi.gr/teleteaching για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 18:00

Πράξη Πρύτανη

kepp

 

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020), σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με στόχο τη αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορoνοϊού. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, αποκλειστικά μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις διαδικασίες.  

Συγκεκριμένα οι αλλαγές στη λειτουργία της ΜΟΔΥ είναι οι ακόλουθες:

  1. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά, θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.
  2. Τα αιτήματα πληρωμής με χειρόγραφα παραστατικά θα υποβάλλονται στο ισόγειο του κτιρίου, κατόπιν επικοινωνίας με τον αντίστοιχο διαχειριστή του προγράμματος.
  3. Αποκλειστικά οι συμβάσεις απασχόλησης θα εκτυπώνονται, θα υπογράφονται και θα παραλαμβάνονται στο ισόγειο, καθημερινά μεταξύ 10:00-12:00.
  4. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης θα κατατίθενται και θα παραλαμβάνονται ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα και την κα Σιδέρη.
  5. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.