Επικαιρότητα

Επισκεφτείτε τη σελίδα https://www.unipi.gr/teleteaching για να ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 18:00

Πράξη Πρύτανη

kepp

 

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020), σας ενημερώσουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πειραιώς θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με στόχο τη αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορoνοϊού. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, αποκλειστικά μόνο μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις διαδικασίες.  

Συγκεκριμένα οι αλλαγές στη λειτουργία της ΜΟΔΥ είναι οι ακόλουθες:

  1. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά, θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.
  2. Τα αιτήματα πληρωμής με χειρόγραφα παραστατικά θα υποβάλλονται στο ισόγειο του κτιρίου, κατόπιν επικοινωνίας με τον αντίστοιχο διαχειριστή του προγράμματος.
  3. Αποκλειστικά οι συμβάσεις απασχόλησης θα εκτυπώνονται, θα υπογράφονται και θα παραλαμβάνονται στο ισόγειο, καθημερινά μεταξύ 10:00-12:00.
  4. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης θα κατατίθενται και θα παραλαμβάνονται ύστερα από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα και την κα Σιδέρη.
  5. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 12:18

Σημαντική Ανακοίνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιάς, 12-3-2020

 Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια της από 11-3-2020 ανακοίνωσης γίνεται γνωστό ότι οι φοιτητές, το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του Ιδρύματος, ΜΟΝΟ εφόσον έχουν κάποια επείγουσα υπόθεση προς διεκπεραίωση και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της διασποράς της λοίμωξης από τον κορωνοϊό COVID-19

Για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά μέσα επικοινωνίας (email κτλ)   

 

              ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γίνεται γνωστό ότι, εν αναμονή σχετικής υπουργικής απόφασης, αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσουν κανονικά.

 

Από το Πανεπιστήμιο 

Γίνεται γνωστό ότι αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από αύριο Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες.

 

Από το Πανεπιστήμιο