Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Βραδιά του Ερευνητή 2018

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συμμετείχε ενεργά στη Βραδιά του Ερευνητή 2018 στο κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του ΕΜΠ, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς εκπροσώπησε ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής κ. Μάρκος Κούτρας, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση, ενώ συμμετείχαν με ξεχωριστά stands το Γραφείο Διασύνδεσης, το εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» («Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Σύμφωνα με του διοργανωτές “φέτος η βραδιά υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει την ομορφιά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη σπουδαιότητα της συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, προβολής και διατήρησής της, δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονική συμβολή των ερευνητών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και των Πανεπιστημίων της Αθήνας στην επίτευξη των παραπάνω”. Στο πλαίσιο αυτό η παρουσία του Πανεπιστημίου Πειραιώς ήταν ιδιαίτερα σημαντική με τη συμμετοχή του Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» και ιδιαίτερα της Κατεύθυνσης/Ειδίκευσης «Ψηφιακός Πολιτισμός» - «Digital Culture» που στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων από θεωρητικά, θετικά και τεχνολογικά πεδία γνώσεων για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Επίσης, προωθεί τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς στη χώρας μας αναδεικνύοντας νέους τρόπους αποτελεσματικής διοίκησης των πολιτισμικών οργανισμών στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της Βραδιάς του Ερευνητή παρουσιάστηκαν στους επισκέπτες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, δίνοντας τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με αυτές.