Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Erasmus+

Ενημερώνουμε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς ότι θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από τους εισερχόμενους καθηγητές με το πρόγραμμα Erasmus+ στον χώρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.