Πρόσκληση σε Συνέδριο του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης