Πρόσκληση στο 1o Διεθνές Συνέδριο "Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1-3 Σεπτέμβριου

Πρόσκληση στο 1ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση –
Studying, Teaching, Learning the European Union. "

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα το βρείτε εδώ: http://edutrip.eu/files/intconfprogr.pdf