ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ERASMUS+

Η EACEA διοργανώνει στις 20 Μαΐου 2022 ενημερωτική εκδήλωση για τις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus+.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en