Εκτύπωση αυτής της σελίδας

BW 2019, 20 – 24 Μαΐου 2019 – «Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στην ψηφιακή εποχή»