ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εργαστήριο Στατιστικής Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιώς