ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΟ CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

Το Δελτίο Τύπου της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώρα 12:00 με την αντιπροσωπεία του Chinese Academy of Social Sciences (CASS).