ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 80 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ανακοινώνεται ότι όσα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πειραιώς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου των 80 χρόνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς που θα διεξαχθούν το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου του 2018, να ενημερώσουν το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018 στο email: