Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής