Απόφαση Κ.Ε.Ε. Διεξαγωγής της εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών