ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ