ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ