ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ KAI ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ