Ανακήρυξη Υποψηφίου για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής