Ανακήρυξη Υποψηφίων για Πρόεδρο και Αν. Προέδρου Τμ. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής