Ανακοίνωση σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες (ΦΕΚ Ν. 4452/15-2-17)