Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2016

Γίνεται γνωστό σε όλους, ότι μπορούν να προσέλθουν στο Τμήμα Μισθοδοσίας από τη Τρίτη, 2 Μαΐου 2017, για να παραλάβουν τη βεβαίωση αποδοχών οικονομικού έτους 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ