Διακοπή ρεύματος στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 12/4/2017, Πέμπτη 13/4/2017, Πέμπτη 20/4/2017 και Παρασκευη 21/4/2017 στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου. Οι διακοπές θα επηρέασουν όλο το κεντρικό κτίριο και δεν θα υπάρχει υποστήριξη γεννήτριας.

Σας παρακαλούμε να έχετε θέσει εγκαίρως εκτός λειτουργίας τους προσωπικούς σας υπολογιστές και εκτυπωτές, τους εξυπηρετητές σας και το λοιπό εξοπλισμό πληροφορικής σε όλα τα γραφεία, εργαστήρια και γενικότερα όλους τους χώρους του κτιρίου, για την αποφυγή βλαβών κατά την επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Όσον αφορά στις κεντρικές υπηρεσίες, οι διακοπές αναμένεται να επηρεάσουν και τις κεντρικές υπηρεσίες καθώς και τους εξυπηρετητές που φιλοξενούνται στο κεντρικό computer room του Πανεπιστημίου, καθώς θα είναι πολύωρες και o εξοπλισμός δεν θα μπορέσει να υποστηριχθεί από τα UPS. Οι διαχειριστές παρακαλούνται για όλο το διάστημα των εορτών να διατηρήσουν ενεργές μόνο τις απολύτως αναγκαίες υπηρεσίες και να απενεργοποιήσουν εντελώς τις υπηρεσίες κατά τους τις ώρες της διακοπής ηλεκτροδότησης.

Η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των κεντρικών υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και τη σταθεροποίηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.