Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας “Start up” για φοιτητές

Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας “Start up” για φοιτητές.

Διοργανωτές: Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece)