Δελτίο Τύπου για τις Εικονικές Συνεντεύξεις(Mock Interviews) που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς