Απόφαση Κ.Ε.Ε. ως προς τη Διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης