Ψήφισμα Συγκλήτου κατόπιν του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Γεώργιο Αρτίκη