Πίνακας Ανακηρυχθέντος Υποψήφιου για την Ανάδειξη Διευθυντού Εργαστηρίου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδων της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις εκλογές της 21ης Σεπτεμβρίου 2021