Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών για να ενταχθούν στο Μητρώο των Τομεαρχών

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) πρόκειται να διενεργήσει τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021.

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 διενεργείται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης και του Νόμου 4772/2021 (ΦΕΚ 17/ Α’/ 5-2-2021) και αποτελεί ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο. Διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Λόγω της σπουδαιότητας αλλά και της πολυπλοκότητάς της, η εκάστοτε Απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης».

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών για να ενταχθούν στο Μητρώο των Τομεαρχών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων τομεαρχών υποβάλλονται μέχρι την 24η ώρα της 19ης Ιουλίου 2021, μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum

Σημειώνεται, ότι η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 320,0€ μεικτά ανά μήνα και ότι η απασχόληση των τομεαρχών θα διαρκέσει περίπου πέντε (5) μήνες (Αύγουστο – Δεκέμβριο).

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των τομεαρχών, τις εργασίες τους και τις αμοιβές τους δίνονται στα συνημμένα αρχεία.