Πρακτικά Εκλογής & Καταμέτρησης Ψήφων Κοσμήτορα Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας