Έγγραφα Σχετικά με τα Αποτελέσματα Εκλογών για Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας