Πίνακας Αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής