Πίνακας αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής