Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2) θέσεων μελών Ε.ΔΙ.Π.