Πληροφορίες σχετικά με Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά, Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερωτικές πληροφορίες, που αφορούν το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματός Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχει στους φοιτητές του προγράμματος.